نگاشته بر تصویر

041A48121photo_2016-02-14_12-13-14

 نگاشته بر تصویر
در این روش یک تصویر موضوع نگاشته قرار میگیرد. بدین معنی که یک تصویر مشخص مورد پردازش تصویر قرار گرفته تا مورد شناسایی ماشین قرارگیرد!
زمانی که این تصویر مورد پردازش قرار گرفت توسط سیستم واقعیت افزوده (واقعیت تقویت شده) ، موضوعاتی بر آن نگاشته میشود. این موضوعات میتواند تصویر و یا مولتی مدیا و یا صوت و حتی جسمی سه بعدی باشد. نگاشته بر تصویر، پرکاربرد ترین نوع نگاشته است. زیرا در هر کسب و کاری تصویری شاخص وجود دارد که نیازمند توجه مشتریانش است. به طور مثال کاتالوگ و بروشور در هر فعالیتی وجود دارد.
تصاویری که نگاشته بر آن مورد اقبال مشتریان است، تصاویری همچون کاتولوگ و بروشور و روزنانه یا مجله و حتی بیلبردهای شهری میباشند.
بر روی این تصاویر و با کمک واقعیت افزوده (واقعیت تقویت شده) میتوان صوت و یا تصویر یا جسمی سه بعدی را نگاشت. کاتالوگ خوردرو ای را تصور نمایید که میتوان خود خودرو را بر آن مشاهده کرد. ویا بروشور تبلیغاتی یک مجتمع مسکونی را درنظر بگیرید که میتوان خود ساختمان را بر آن مشاهده نمود و ویژگی های آن را لمس کرد.