نگاشته بر جسم

Portfolio_Augmented_Doc_Web2 Blippar-picture2

 


 

نگاشته بر جسم
در ساخت این نوع نگاشته، جسم موضوع پردازش تصویر (Image Processing) است. بدین معنا که جسمی واقعی مورد اسکن سه بعدی قرار گرفته و یا به روش های دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرد تا امکان اجرای نگاشته بر روی آن  ایجاد گردد.
اجرای نگاشته به این روش نیز مطابق تکنولوژی Augmented Reality یا واقعیت افزوده (واقعیت تقویت شده) بوده که شامل قرار گیری تصویر یا متن یا صوت و حتی جسمی سه بعدی بر روی موضوع مورد نظر است.
این نوع نگاشته برای کالاها بسیار مفید و پر کاربرد میباشد. به طور مثال محصولی از صنایع غذایی تصور میگردد که فضای اندکی را روی بسته بندی برای ارائه اطلاعات به مشتریان دارد. این فضای اندک ارائه به زبانهای مختلف را نیز محدود میسازد. با کمک نگاشته میتوان این مشکل را مرتفع نمود.
در مثالی دیگر و در صنعت لوازم خانگی، این امکان وجود دارد که اطلاعات محصول را در قالب کلیپ ویدئویی بر روی محصول نمایش داد. این کلیپ میتواند مشتمل بر روش تولید یا دستورالعمل مصرف محصول  و یا تیزر تبلیغاتی تولید کننده باشد.
 

 


 

imege-2-04